عکسی که یکتا ناصر با همسر و دخترش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است

 

خانواده یکتا ناصر در رستورانی مجل /عکس