عکسی که صابر ابر از گریم یکی از نمایش هایش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

گریم وحشتناک صابر ابر /عکس