محمدرضا رهبری ، ایفاگر نقشه «جواد جوادی» در سریال مناسبتی « بچه مهندس 4 » که قرار است ماه رمضان 1400 از تلویزیون پخش شود، تصویری از حضور خود در این سریال را در صفحه‌اش به اشتراک گذاشت.

"زندگی شاید آن لبخندیست که دریغش کردیم
نمایی از بچه مهندس۴"

محمدرضا رهبری