عکسی که فریبا نادری با شال پلنگی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

لبخند ملیح خانم بازیگر /عکس