تصویری که مرجانه گلچین به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

مرجانه گلچین

 
به زن بودن خود افتخار کن

که اگر نبود جنس تو

سازی نبود تا نوازنده ای بنوازد

شعری نبود تا شاعری بسراید

و بومی که نقاشی بر روی آن نقشی بکشد

به زن بودن خود افتخار کن

که گلها، زیبایی خودرا

و عطرها شمیمشان را

مدیون تو هستند.

به زن بودن خود افتخار کن

که اگر نبود جنس تو

دنیا پر بود از زشتی و پلشتی.

۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد

یک روز خوب ، یک حس خوب با تیم دوست داشتنی سالن الند هال که با دوربین حرفه ای سمیرا بختیاری عزیزم ثبت شد