مهتاب کرامتی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

مهتاب کرامتی

 
حتی تصورش رو هم نمی کردم که یه بهاردیگه بیادو من باز هم خواهش کنم که مراقب سلامتی خودتون باشین و ماسک زدن رو جدی بگیرید