عکسی که فریبا نادری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 فریبا نادری