مجتبی محرمی مدافع چپ پرسپولیس در دهه 70 که با شماره 8 برای قرمزها بازی می کرد، در دوران کودکی خود و در کنار پدرش،هوشنگ محرمی، به علم کشی در ایام عزاداری ماه محرم مشغول بوده است.

مجتبی محرمی