عکسی که مجید صالحی از دوران کودکی دوقلوهایش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

دوقلوهای مجید صالحی