عکسی که افسانه بایگان با دوستش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 افسانه بایگان