عکسی که علیرام نورایی با ماسک خفنش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

علیرام نورایی