بهنوش بختیاری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت.

بختیاری