عکسی که شبنم قلی خانی با یک لباس زمان قاجاری در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

استایل قجری خانم بازیگر /عکس