مهشید جوادی ، ایفاگر نقش «مرضیه مقدم» در سریال « بچه مهندس 3 »، با انتشار تصویری از گنبد و بارگاه حرم امام رضا (ع) در صفحه خود نوشت:

"راه خراسان چنین ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین
بهر پناه آمدم"

مهشید جوادی، در مشهد مقدس