عکسی که مهرداد صدیقیان با برادرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

مهرداد صدیقیان در کنار برادرش /عکس