ستاره پسیانی با انتشار این عکس نوشت:

فیلم سرخ‌پوست  

عکس از محمد بدرلو 

کارگردان نیما‌جاویدی

طراح گریم ایمان امیدواری

 ستاره پسیانی