برزو ارجمند با انتشار این عکس نوشت:

آخرین دغدغه های علی انصاریان در گفتگو با برزو ارجمند /عکس