لیلا اوتادی عکس زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

لیلا اوتادی