لیلا اوتادی عکس زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

لیلا اوتادی