عکسی که عمار تفتی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

عمار تفتی