عکسی که دریا مرادی دشت با همسرش پویا گنجی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

دریا مرادی دشت