عکسی که آزاده نامداری به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

کلافگی آزاده نامداری از زدن ماسک + عکس