عکسی که فرزاد حسنی با دوستانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

چهره جدید فرزاد حسنی در جمع دوستانش /عکس