محمد شیری ، بازیگر تلویزیون، تصویری متفاوت از خود و امیر جعفری را در فضای مجازی منتشر کرد.

"با دوست و همکار عزیزم امیر جعفری سر صحنه "

محمد شیری و امیر جعفری