سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:
من وپسرم همبازی در سریال  صبح آخرین روز  به کارگردانی: حسین تبریزی

 

سپیده خداوردی