سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 

اکران خصوصی فیلم سینمایی لاله

از نگاه دوستان عکاس عزیز


سپیده خداوردی