شاهرخ استخری ، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون با انتشار تصویری از خود در پستی کنایه آمیز نوشت:

«کامنت‌های بد دو بار آدم رو ناراحت میکنه، اول وقتی میخونیش، دوم وقتی میبینی یه نفر رو انقدر ناراحت کردی.»

شاهرخ استخری