عکسی که حدیث میرامینی با دوستان گریمور کار جدیدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

حدیث میرامینی