شبنم قلی خانی این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

استقبال شبنم قلی خانی از نوروز /عکس