پست اینستاگرامی بهاره افشاری را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

بهاره افشاری