عکسی که مرجانه گلچین با استایلی رسمی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

گرد پیری بر چهره مرجانه گلچین /عکس