عکسی که سحر قریشی از نمایی از یکی از فیلم هایش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سحر قریشی در حال استعمال دخانیات /عکس