عکسی که گلاره عباسی با ظاهری متفاوت در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

خنده های شیرین گلاره عباسی /عکس