الهام پاوه نژاد تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

خواب شیرین الهام پاوه نژاد در پشت صحنه /عکس