شراره رخام تصویر زیر را منتشر کرد.

چهره جدید و زیبای شراره رخام /عکس