عکسی که امیر نوری با همکارانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.