عکسی که مهراوه شریفی نیا به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

مهراوه شریفی نیا