عکسی که سیما خضرآبادی با همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

سیما خضرآبادی در کنار همسرش /عکس