عکسی که امیرعلی دانایی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 امیرعلی دانایی