عکسی که علی اوجی با مجید مظفری در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.