شبنم قلی خانی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

اتوبوس سواری شبنم قلی خانی /عکس