عکسی که صابر ابر به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

چهره عبوس صابر ابر + عکس