داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ در اینستاگرام به اظهارات عجیب کارشناس تلویزیون واکنش نشان داد.

اینستاگرام عمو پورنگ