مریم معصومی عکس زیر را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است:

کیک تولد مریم معصومی