الهام پاوه نژاد تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

خوشحالی الهام پاوه نژاد در کنار مینا جعفری /عکس


مینا بانو جانم
این دومین کاری بود که کنارتون بودم
شما وجودتون نعمت و برکت هر کاریست.
سلامت باشین و همین‌طور پرشور و انرژی.. سایه‌تون مستدام جان دل...
.
پی‌نوشت: چهارشنبه سوری همگی مبارک
دور از خطر باشین و لطفاً مراقب خودتون خیلی باشین .
ماهم سر کار دور هم پیشواز بهار میریم.
.