نسیم ادبی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

دو سال پیش سال١٣۹۷ چهارشنبه سوری
برای برگزاری کنسرت امید حاجیلی رفتیم عمان (برگزار کننده این کنسرت ابراهیم و صادق عزیز بودن) با رفیق خیلی باحالمون نادر داوودی
این عکس در این صفحه بماند به یادگار تا همیشه.....
روزهای خوبی رو براتون ارزو میکنم

نسیم ادبی