عکسی که امیرمحمد زند از دل کویر در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

آقای بازیگر گم شده در بیابان بی آب و علف + عکس