لیلا بلوکات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

لیلا بلوکات