بهنوش طباطبایی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

چهره جدید و جذاب بهنوش طباطبایی /عکس