هومن حاجی عبدالهی ، ایفاگر نقش رحمت در سریال پرمخاطب  « پایتخت »، تصویری از گریم متفاوتش در این سریال که مورد قبول واقع نشد را منتشر کرد.

"امسال در اولین مرحله،تست اولیه گریم رحمت این شکلی بود که خداروشکر مورد قبول واقع نشد
نمیدونم اون لحظه تو مخ محسن چی گذشت که این شکلی شدم"

گریم متفاوت رحمت که رد شد